Tĩnh khô
- May 28, 2018 -Định nghĩa: Định lượng sorbents và các giải pháp định lượng đạt được trạng thái cân bằng sau khi tiếp xúc hoàn toàn kéo dài. (Chất lỏng hoặc khí được xử lý và chất hấp phụ được khuấy trộn và trộn lẫn, và chất lỏng hoặc khí được xử lý không chảy qua chất hấp phụ từ trên xuống dưới. Hoạt động hấp phụ này được gọi là hấp phụ tĩnh.)


ứng dụng:


1, bao bì chống ẩm: máy ảnh và vật liệu cảm quang, dụng cụ / thiết bị chính xác, thực phẩm, thuốc men, giày dép, quần áo, da, vũ khí, thiết bị viễn thông.


2, không khí hút ẩm: nhà closets, tủ, sàn, nhạc cụ và như vậy.